NT2 – Hưởng lợi nhờ sản lượng hợp đồng cao trong Q3/2021

03/10/2021 - 22:03 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


DoAnhTuan

Ngày tham gia: 09/11/2020

(5)


Sản lượng cao giúp thúc đẩy lợi nhuận công ty trong Q3/2021

Công ty đã cung cấp 385 triệu kWh điện trong tháng 7 và tháng 8, -48% YoY, thấp hơn sản lượng hợp đồng huy động là 644 triệu kWh. Sản lượng bị sụt giảm do phụ tải thấp khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi dự báo  sản lượng trong Q3 2021 đạt 435 triệu kWh, -44% YoY do phụ tải thấp và công ty tiểu tu trong tháng 9. Trong khi đó, sản lượng hợp đồng trong Q3 2021 là 907 triệu kWh, cao hơn sản lượng công ty đã cung cấp.

Doanh thu trong 8T/2021 đạt 4.149 tỷ đồng, -12% YoY. Trong 2 tháng đầu của Q3/2021, doanh thu đạt 948 tỷ, -13% YoY trong khi sản lượng giảm 44% YoY. Mức sụt giảm từ doanh thu thấp hơn so với sản lượng nhờ lượng hợp đồng cao trong Q3/2021.

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vào Quý 2/2021, do đó chi phí tài chính trong Quý 3/2021 sẽ không còn được ghi nhận. LNTT trong 2 tháng đầu năm Q3/2021 là 145 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 ghi nhận lỗ do bảo trì máy móc, đây là dấu hiệu tích cực đối với công ty. Trong 8T/2021, LNTT đạt 294 tỷ đồng.

Triển vọng khả quan hơn cho các nhà máy nhiệt điện dự kiến sẽ trở lại

2021 là năm khó khăn của nhiệt điện làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Năm 2022, nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi hậu Covid19. Ngoài ra, cường độ của La Nina dự kiến sẽ thấp hơn vào cuối năm 2022. Theo dự báo chu kỳ thủy văn, chúng tôi thấy rằng vào 2H2022 sẽ bắt đầu pha El Nino. Do đó, sản lượng huy động năm 2022 dự kiến sẽ cao hơn năm 2021. Chúng tôi dự báo sản lượng sẽ vào khoảng 4.073 triệu kWh, + 10% YoY vào năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp và LNST sẽ phục hồi sau năm 2021.

Bước vào giai đoạn trưởng thành

Về dài hạn, NT2 sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho cổ đông, doanh nghiệp hoạt động bao nhiêu trả cổ tức cho cổ đông bấy nhiêu do không có hoạt động đầu tư và đã hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ. Trong ngắn hạn, công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt năm 2020 ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2021. Sau đợt chia cổ tức này, chúng tôi ước tính dòng tiền tối đa và lợi nhuận giữ lại trên mỗi CP vào cuối năm nay vào khoảng 3.000 đồng. Bên cạnh đó, theo ban lãnh đạo công ty đang đàm phán về thu nhập ngoại hối cho giai đoạn 2016 - 2020, khoảng 400 tỷ đồng.