VN-INDEX

1,392.70

0.85

0.06%

HNX-INDEX

384.84

-0.01

0.00%

UPCOM-INDEX

99.44

0.15

0.16%

VN30-INDEX

1,504.84

1.46

0.10%

HNX30-INDEX

606.25

0.32

0.05%Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,392.70 0.85 0.06%
HNX-INDEX 384.84 -0.01 0.00%
UPCOM-INDEX 99.44 0.15 0.16%
VN30-INDEX 1,504.84 1.46 0.10%
HNX30-INDEX 606.25 0.32 0.05%