VN-INDEX

1,268.28

7.70

0.61%

HNX-INDEX

296.48

0.73

0.25%

UPCOM-INDEX

81.73

-0.27

-0.32%

VN30-INDEX

1,312.68

6.46

0.49%

HNX30-INDEX

442.87

0.32

0.07%Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,268.28 7.70 0.61%
HNX-INDEX 296.48 0.73 0.25%
UPCOM-INDEX 81.73 -0.27 -0.32%
VN30-INDEX 1,312.68 6.46 0.49%
HNX30-INDEX 442.87 0.32 0.07%