VN-INDEX

1,481.58

2.00

0.14%

HNX-INDEX

411.82

1.59

0.39%

UPCOM-INDEX

109.05

1.02

0.95%

VN30-INDEX

1,525.31

9.15

0.60%

HNX30-INDEX

731.76

-0.13

-0.02%

BÀI VIẾT MỚITIN TỨC & SỰ KIỆN
VIDEO
Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,481.58 2.00 0.14%
HNX-INDEX 411.82 1.59 0.39%
UPCOM-INDEX 109.05 1.02 0.95%
VN30-INDEX 1,525.31 9.15 0.60%
HNX30-INDEX 731.76 -0.13 -0.02%