VN-INDEX

1,266.36

4.37

0.35%

HNX-INDEX

294.72

7.69

2.68%

UPCOM-INDEX

81.00

-0.17

-0.21%

VN30-INDEX

1,380.02

9.84

0.72%

HNX30-INDEX

440.03

11.50

2.68%Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,266.36 4.37 0.35%
HNX-INDEX 294.72 7.69 2.68%
UPCOM-INDEX 81.00 -0.17 -0.21%
VN30-INDEX 1,380.02 9.84 0.72%
HNX30-INDEX 440.03 11.50 2.68%