VN-INDEX

1,285.45

16.88

1.33%

HNX-INDEX

311.17

-2.12

-0.68%

UPCOM-INDEX

95.29

0.35

0.36%

VN30-INDEX

1,335.68

26.18

2.00%

HNX30-INDEX

559.87

-4.31

-0.76%

BÀI VIẾT MỚITIN TỨC & SỰ KIỆN
VIDEO
Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,285.45 16.88 1.33%
HNX-INDEX 311.17 -2.12 -0.68%
UPCOM-INDEX 95.29 0.35 0.36%
VN30-INDEX 1,335.68 26.18 2.00%
HNX30-INDEX 559.87 -4.31 -0.76%