VN-INDEX

1,168.47

3.04

0.26%

HNX-INDEX

249.22

3.02

1.23%

UPCOM-INDEX

76.64

0.15

0.20%

VN30-INDEX

1,173.60

3.78

0.32%

HNX30-INDEX

365.43

1.64

0.45%TOP MUA RÒNG, BÁN RÒNG


ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi giá % Thay đổi Khối lượng KLTB 20 phiên
CSC 32.20 2.90 9.90 393,700 87,590
DS3 5.60 0.50 9.80 792,500 129,030
VKC 6.40 0.50 8.47 299,000 75,075
IDV 64.00 5.00 8.47 106,500 26,095
RDP 9.20 0.60 6.98 252,200 29,365
RAL 187.20 12.20 6.97 61,000 32,080
SMC 24.60 1.60 6.96 683,600 352,090
HAH 20.30 1.30 6.84 3,641,700 1,192,850
PSD 16.40 1.00 6.49 191,700 72,830
NAG 5.50 0.30 5.77 243,800 38,810
LIX 56.60 2.60 4.81 322,600 89,410
GSP 12.30 0.20 1.65 74,100 36,105
INN 31.90 0.00 0.00 72,500 13,340
Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi giá % Thay đổi Khối lượng KLTB 20 phiên
CIG 3.35 -0.19 -5.37 81,000 44,585
ADS 14.45 -0.55 -3.67 468,100 128,095
VC7 8.40 -0.20 -2.33 87,400 32,360
SFG 8.11 -0.19 -2.29 95,000 28,505
ICT 20.85 -0.15 -0.71 206,400 99,055
IJC 29.35 -0.15 -0.51 10,515,500 4,546,325
APH 68.50 -0.10 -0.15 1,502,000 768,495Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,168.47 3.04 0.26%
HNX-INDEX 249.22 3.02 1.23%
UPCOM-INDEX 76.64 0.15 0.20%
VN30-INDEX 1,173.60 3.78 0.32%
HNX30-INDEX 365.43 1.64 0.45%