VN-INDEX

1,383.06

3.09

0.22%

HNX-INDEX

318.39

1.31

0.41%

UPCOM-INDEX

90.24

0.14

0.16%

VN30-INDEX

1,496.42

7.18

0.48%

HNX30-INDEX

505.01

2.92

0.58%Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,383.06 3.09 0.22%
HNX-INDEX 318.39 1.31 0.41%
UPCOM-INDEX 90.24 0.14 0.16%
VN30-INDEX 1,496.42 7.18 0.48%
HNX30-INDEX 505.01 2.92 0.58%