VN-INDEX

1,485.19

6.75

0.46%

HNX-INDEX

455.81

-2.25

-0.49%

UPCOM-INDEX

114.58

0.48

0.42%

VN30-INDEX

1,549.81

12.22

0.79%

HNX30-INDEX

755.46

-8.89

-1.16%TIN TỨC & SỰ KIỆN
VIDEO
Become Contributor

Đóng góp bài biết cho Góc chuyên gia


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,485.19 6.75 0.46%
HNX-INDEX 455.81 -2.25 -0.49%
UPCOM-INDEX 114.58 0.48 0.42%
VN30-INDEX 1,549.81 12.22 0.79%
HNX30-INDEX 755.46 -8.89 -1.16%