NT2 (HOSE): Điện lực Nhơn Trạch 2

26/01/2022

22.40

-0.50 (-2.18%)

K.L: 45,110

KLCP lưu hành: 980,249,990

KL TB 20 phiên: 506,585

EPS cơ bản (1000đ): 1.949

P/B: 0.76

P/E: 11.49Opening soon!