REE update

22/04/2024 - 16:08 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Chúng tôi tăng 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và duy trì khuyến nghị khả quan.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu do chúng tôi tăng 10% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi 0%/-6%/+3%/+20%/+26% cho các năm trong giai đoạn 2024-2028). Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chủ yếu do chúng tôi tăng 9%/14% dự báo lợi nhuận từ mảng điện/mảng nước của REE trong giai đoạn 2024-2028 và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ tăng 5% đạt 2,3 nghìn tỷ đồng chủ yếu nhờ (1) lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh và (2) 141 tỷ đồng lợi nhuận ròng từ mảng M&E so với khoản lỗ ròng trị giá 9 tỷ đồng vào năm 2023.

Những yếu tố này bù đắp cho dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn 17% của chúng tôi cho mảng điện, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện giảm. Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2024 sẽ ở mức thấp do sản lượng thủy điện giảm cùng với hiện tượng El Niño đang diễn ra.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN