HDG update

03/05/2024 - 15:32 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) vào ngày 27/04/2024, HĐQT chia sẻ chiến lược và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: đầu tư bất động sản (bổ sung mảng khu công nghiệp, 900 ha), năng lượng (tập trung phát triển 800 MW điện gió), và đầu tư tài chính.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT muốn dần trao quyền cho thế hệ tiếp theo để đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hado mà không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào. Tương ứng, HĐQT đã thông qua bổ sung 2 thành viên mới là bà Trần Thị Quỳnh Anh và ông Nguyễn Hoàng Trung, mang đến những chuyên môn phù hợp để hỗ trợ hoạt động của tập đoàn trong lĩnh vực khu công nghiệp (hướng đến khách hàng FDI) và đầu tư tài chính.

Ban lãnh đạo đã giải quyết các rủi ro pháp lý của dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong và Bảo Đại, ban lãnh đạo tin rằng các rủi ro pháp lý này chỉ ở mức thấp do Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong tiếp tục được huy động và thanh toán từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, công ty kỳ vọng các thủ tục pháp lý (phương thức đấu thầu & đấu giá) của các dự án Minh Long, Green Lane và Phan Đình Giót sẽ hoàn thành trong năm 2025 để giúp việc mở bán được thực hiện trong năm 2026, muộn hơn 1 năm so với dự báo của chúng tôi.

Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với cổ tức tiền mặt ở mức 500 đồng/cổ phiếu và cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10% so với dự báo của chúng tôi là không chia cổ tức tiền mặt. HDG đặt kế hoạch cổ tức năm 2024 ở mức 15% mệnh giá (có thể chia thành tiền mặt và cổ phiếu, hoặc cổ tức cổ phiếu hoàn toàn, sẽ được quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2025).

HDG đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đi ngang ở mức 2,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 972 tỷ đồng (tăng trưởng 12%), lần lượt hoàn thành 91% và 97% dự báo cả năm của chúng tôi. Chênh lệch giữa kế hoạch doanh thu của công ty so với dự báo của chúng tôi đến từ các giả định thận trọng của ban lãnh đạo về doanh thu của cả mảng năng lượng và mảng cho thuê văn phòng & khách sạn trong khi kế hoạch cho mảng bất động sản của ban lãnh đạo nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Mặt khác, lợi nhuận sau thuế nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, điều này có thể do kỳ vọng biên lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi lưu ý rằng HDG đã ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế cao hơn trung bình 9% so với kế hoạch trong 5 năm qua.

HDG đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 848 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 221 tỷ đồng (giảm 27%), lần lượt hoàn thành 27% và 27% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi (lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 829 tỷ đồng, tăng trưởng 25%), dù cần thêm đánh giá chi tiết vì khả năng chi phí tài chính thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận gộp thấp hơn nhẹ từ mảng bất động sản.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận dài hạn do tiến độ chậm của các dự án bất động sản nhà ở có thể ảnh hưởng tiềm năng tăng giá từ các dự án năng lượng mới và dự án khu công nghiệp.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho HDG với giá mục tiêu là 30.200 đồng/cổ phiếu.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN