VN-INDEX

1,046.79

1.69

0.16%

HNX-INDEX

205.72

2.40

1.18%

UPCOM-INDEX

76.17

0.00

0.00%

VN30-INDEX

1,051.42

4.82

0.46%

HNX30-INDEX

364.25

4.24

1.18%

BÀI VIẾT MỚITIN TỨC & SỰ KIỆN


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,046.79 1.69 0.16%
HNX-INDEX 205.72 2.40 1.18%
UPCOM-INDEX 76.17 0.00 0.00%
VN30-INDEX 1,051.42 4.82 0.46%
HNX30-INDEX 364.25 4.24 1.18%