VN-INDEX

1,074.98

11.22

1.05%

HNX-INDEX

220.31

2.66

1.22%

UPCOM-INDEX

81.13

0.56

0.69%

VN30-INDEX

1,069.77

8.96

0.84%

HNX30-INDEX

413.84

8.07

1.99%

BÀI VIẾT MỚITIN TỨC & SỰ KIỆN


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX 1,074.98 11.22 1.05%
HNX-INDEX 220.31 2.66 1.22%
UPCOM-INDEX 81.13 0.56 0.69%
VN30-INDEX 1,069.77 8.96 0.84%
HNX30-INDEX 413.84 8.07 1.99%