HND – Kết quả kinh doanh khả quan nhờ sản lượng cao trong mùa khô

22/07/2021 - 07:38 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


DucTai.vnpt

Ngày tham gia: 13/03/2021

(0)


  • Sản lượng điện quý 2/2021 đạt 1,9 tỷ kWh, gần bằng quý 2/2020, hoàn thành 95% kế hoạch quý 2 của công ty nhờ hưởng lợi từ thời tiết khô hạn và nhiều đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc.
  • Doanh thu trong quý 2/2021 đạt 2.624 tỷ đồng, + 32% QoQ và -16% YoY và LNST là 188 tỷ đồng, -66% YoY do giá bán giảm. Theo đó, LNST 6T2021 đạt 177 tỷ đồng, -76% YoY, hoàn thành 89% kế hoạch LNTT năm 2021.
  • Công ty sẽ thực hiện đại tu máy móc trong 62 ngày trong Quý 3 năm 2021. Việc này sẽ làm lợi nhuận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, triển vọng trong quý 4.2021 sẽ tốt hơn khi sản lượng điện hợp đồng (Qc) tăng cao nhờ vào máy móc vận hành ổn định sau bảo dưỡng. Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu cho HND là 17.900 đồng, tăng 7% so với giá đóng cửa ngày 20/7, do đó, chúng tôi khuyến nghị tích lũy cổ phiếu.

Sản lượng cao trong quý 2/2021 nhờ hưởng lợi mùa khô

Công ty đã cung cấp 1,93 tỷ kWh sản lượng điện trong quý 2/2021, gần bằng mức quý 2/2020, hoàn thành 95% kế hoạch. Sản lượng Qc chiếm 84% tổng sản lượng, tương đương 1,61 tỷ kWh, -15% YoY. Sản lượng tăng cao nhờ vào mùa khô, nhiều đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và cường độ La Nina thấp hơn so với quý 2/2020 (Hình 1).

Doanh thu quý 2/2021 đạt 2.624 tỷ đồng, +32% QoQ do sản lượng tăng cao so với quý trước. Doanh thu giảm so với năm ngoái do (1) Sản lượng điện hợp đồng Qc thấp hơn năm 2020; (2) Giá bán hợp đồng sụt giảm. Giá bán trung bình trong 6T2021 tương đối thấp hơn so với các quý trước (Hình 2). Theo đó, doanh thu 6T2021 đạt 4.613 tỷ, -25% YoY.

Lợi nhuận gộp trong quý 2/2021 đạt 262 tỷ đồng, -56% YoY, do giá than tăng mạnh khiến giá vốn hàng bán tăng đáng kể. Như minh họa trong Hình 3, ngay cả khi giá bình quân trên thị trường cạnh tranh (CGM) cao hơn năm 2020, lợi nhuận gộp vẫn thấp hơn do chi phí biến đổi tăng. Chi phí lãi vay trong quý 2/2021 là 39 tỷ đồng, -16% QoQ, giảm -44% YoY.

Lợi nhuận ròng trong quý 2/2021 là 188 tỷ đồng. LNST trong 6T2021 hoàn thành 89% kế hoạch năm 2021, (Kế hoạch LNST là 210 tỷ đồng, -86% YoY).

Đại tu có thể cản trở lợi nhuận của công ty trong quý 3/2021

HND sẽ bảo trì máy móc trong 62 ngày vào tháng 8 và tháng 9. Công ty đặt kế hoạch phát 1,1 tỷ kWh điện, -18% YoY và -41% QoQ. Bên cạnh đó, quý 3/2021 là mùa mưa. Giá CGM được kỳ vọng sẽ thấp do có nguồn thủy điện dồi dào. Với sản lượng điện huy động và giá bán thấp, công ty sẽ khó có lãi trong Quý 3/2021.

Tuy nhiên, KQKD quý 4/2021 sẽ khả quan hơn với sản lượng Qc cao trong Quý 4/2021 và máy móc vận hành hiệu quả sau bảo trì. Về dài hạn, HND vẫn đang ở giai đoạn đầu của dự án nhà máy nhiệt điện, do đó, việc máy móc hoạt động hiệu quả sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn trong những năm tiếp theo. HND đã hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm 2020. Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 4%/mệnh giá vào năm 2021 (HND đang xin Genco 2 nâng tỷ lệ lên 8).