VSH (HOSE): Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

18/07/2022

28.10

0.60 (2.18%)

K.L: 13,880

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 124,265

EPS cơ bản (1000đ): 1.359

P/B: 1.78

P/E: 20.67Opening soon!