VNM (HOSE): VINAMILK

17/08/2022

71.80

0.30 (0.42%)

K.L: 16,883,000

KLCP lưu hành: 39,009,811

KL TB 20 phiên: 3,373,310

EPS cơ bản (1000đ): 5.221

P/B: 4.29

P/E: 13.75Opening soon!