VNM (HOSE): VINAMILK

06/10/2022

70.00

-1.60 (-2.23%)

K.L: 1,503,000

KLCP lưu hành: 39,009,811

KL TB 20 phiên: 3,373,310

EPS cơ bản (1000đ): 5.221

P/B: 4.18

P/E: 13.41Opening soon!