VHM (HOSE): Vinhomes

29/05/2023

106.90

0.30 (0.28%)

K.L: 995,390

KLCP lưu hành: 19,499,664

KL TB 20 phiên: 12,491,665

EPS cơ bản (1000đ): 8.023

P/B: 6.65

P/E: 13.32Opening soon!