SZC (HOSE): Sonadezi Châu Đức

29/05/2023

46.10

1.70 (3.83%)

K.L: 142,820

KLCP lưu hành: 1,250,000

KL TB 20 phiên: 1,805,375

EPS cơ bản (1000đ): 2.119

P/B: 3.10

P/E: 21.76Opening soon!