QTP (UPCOM): Nhiệt điện Quảng Ninh

29/05/2023

17.70

1.00 (5.99%)

K.L: 4,545,360

KLCP lưu hành: 1,509,900

KL TB 20 phiên: 2,386,501

EPS cơ bản (1000đ): 1.974

P/B: 1.73

P/E: 8.97Opening soon!