PIC (HNX): Đầu tư Điện lực 3

18/07/2022

9.30

0.00 (0.00%)

K.L: 7,400

KLCP lưu hành: 7,192,550

KL TB 20 phiên: 11,981

EPS cơ bản (1000đ): 0.985

P/B: -

P/E: 9.44Opening soon!