LHG (HOSE): KCN Long Hậu

29/05/2023

47.15

1.05 (2.28%)

K.L: 32,910

KLCP lưu hành: 5,500,000

KL TB 20 phiên: 428,160

EPS cơ bản (1000đ): 3.381

P/B: 2.87

P/E: 13.95Opening soon!