HU3 (HOSE): Xây dựng HUD3

17/08/2022

7.16

0.01 (0.14%)

K.L: 68,000

KLCP lưu hành: 1,418,290,847

KL TB 20 phiên: 2,570

EPS cơ bản (1000đ): 0.445

P/B: 7.05

P/E: 16.09Opening soon!