HDG (HOSE): Tập đoàn Hà Đô

29/05/2023

55.00

2.20 (4.17%)

K.L: 256,550

KLCP lưu hành: 9,297,450

KL TB 20 phiên: 2,895,180

EPS cơ bản (1000đ): 7.184

P/B: 5.27

P/E: 7.66Opening soon!