DPM (HOSE): Đạm Phú Mỹ

29/05/2023

36.80

1.00 (2.79%)

K.L: 580,840

KLCP lưu hành: 391,334,260

KL TB 20 phiên: 6,997,500

EPS cơ bản (1000đ): 1.940

P/B: 1.80

P/E: 18.97Opening soon!