DGC (HOSE): Hóa chất Đức Giang

29/05/2023

111.80

1.10 (0.99%)

K.L: 70,890

KLCP lưu hành: 171,081,243

KL TB 20 phiên: 1,261,080

EPS cơ bản (1000đ): 5.851

P/B: 4.62

P/E: 19.11Opening soon!