VTJ (HNX): TM và Đầu tư VINATABA

18/01/2022

7.00

-0.70 (-9.09%)

K.L: 20,100

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 23,905

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.30

P/E: -Opening soon!