VSC (HOSE): VICONSHIP

18/01/2022

37.65

-1.35 (-3.46%)

K.L: 22,320

KLCP lưu hành: 4,534,696

KL TB 20 phiên: 133,330

EPS cơ bản (1000đ): 4.492

P/B: 2.12

P/E: 8.38Opening soon!