VRE (HOSE): Vincom Retail

21/01/2022

33.10

-0.50 (-1.49%)

K.L: 456,790

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 4,841,720

EPS cơ bản (1000đ): 1.175

P/B: 1.81

P/E: 28.16Opening soon!