VPD (HOSE): Phát triển Điện lực Việt Nam

18/01/2022

17.00

0.05 (0.29%)

K.L: 1,870

KLCP lưu hành: 8,937,250

KL TB 20 phiên: 25,885

EPS cơ bản (1000đ): 0.935

P/B: 1.60

P/E: 18.19Opening soon!