VNM (HOSE): VINAMILK

15/10/2021

90.00

0.00 (0.00%)

K.L: 320,600

KLCP lưu hành: 39,009,811

KL TB 20 phiên: 3,373,310

EPS cơ bản (1000đ): 5.221

P/B: 5.37

P/E: 17.24Opening soon!