VE4 (HNX): Xây dựng điện VNECO4

18/01/2022

60.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 44,100,000

KL TB 20 phiên: 3,907

EPS cơ bản (1000đ): 0.390

P/B: 1.46

P/E: 153.94Opening soon!