VE3 (HNX): Xây dựng điện VNECO 3

03/03/2021

8.20

0.20 (2.50%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 1,319,710

KL TB 20 phiên: 3,106

EPS cơ bản (1000đ): 0.505

P/B: 0.61

P/E: 16.25Opening soon!