VAF (HOSE): Phân lân Văn Điển

18/01/2022

12.50

-0.65 (-4.94%)

K.L: 90

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 2,340

EPS cơ bản (1000đ): 0.595

P/B: 0.95

P/E: 21.01Opening soon!