UDC (HOSE): XD & PT Đô thị Tỉnh BR - VT

18/01/2022

12.65

-0.95 (-6.99%)

K.L: 12,730

KLCP lưu hành: 5,818,000

KL TB 20 phiên: 46,360

EPS cơ bản (1000đ): -0.187

P/B: 0.87

P/E: -67.74Opening soon!