TV4 (HNX): Tư vấn XD Điện 4

21/01/2022

16.70

-0.20 (-1.18%)

K.L: 12,300

KLCP lưu hành: 1,750,000

KL TB 20 phiên: 1,944

EPS cơ bản (1000đ): 1.949

P/B: 1.08

P/E: 8.57Opening soon!