TV2 (HOSE): Tư vấn XD Điện 2

18/01/2022

64.80

1.80 (2.86%)

K.L: 37,020

KLCP lưu hành: 98,346,285

KL TB 20 phiên: 457,430

EPS cơ bản (1000đ): 6.553

P/B: 4.43

P/E: 9.89Opening soon!