TSC (HOSE): Kỹ thuật NN Cần Thơ

21/01/2022

20.00

-0.75 (-3.61%)

K.L: 330,760

KLCP lưu hành: 41,908,000

KL TB 20 phiên: 3,458,980

EPS cơ bản (1000đ): 0.099

P/B: 1.56

P/E: 202.68Opening soon!