TPB (HOSE): Ngân hàng Tiên Phong

26/01/2022

39.20

-0.55 (-1.38%)

K.L: 1,094,640

KLCP lưu hành: 16,052,116

KL TB 20 phiên: 4,855,055

EPS cơ bản (1000đ): 3.770

P/B: 3.84

P/E: 10.40Opening soon!