TNI (HOSE): Tập đoàn Thành Nam

21/01/2022

7.86

0.51 (6.94%)

K.L: 71,940

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 710,660

EPS cơ bản (1000đ): -0.196

P/B: 0.56

P/E: -40.12Opening soon!