TMS (HOSE): Transimex

26/01/2022

69.60

-0.10 (-0.14%)

K.L: 1,570

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 90,955

EPS cơ bản (1000đ): 4.489

P/B: 238.12

P/E: 15.50Opening soon!