TLH (HOSE): Thép Tiến Lên

18/01/2022

17.00

-1.25 (-6.85%)

K.L: 172,390

KLCP lưu hành: 39,386,181

KL TB 20 phiên: 2,358,445

EPS cơ bản (1000đ): 1.869

P/B: 1.18

P/E: 9.10Opening soon!