THB (HNX): Bia Hà Nội - Thanh Hóa

18/01/2022

15.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 9,569,900

KL TB 20 phiên: 2,405

EPS cơ bản (1000đ): 0.614

P/B: 0.74

P/E: 24.41Opening soon!