TDC (HOSE): Becamex TDC

18/01/2022

23.65

-1.75 (-6.89%)

K.L: 133,180

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 1,064,745

EPS cơ bản (1000đ): 1.873

P/B: 4.47

P/E: 12.63Opening soon!