TCH (HOSE): ĐT DV Tài chính Hoàng Huy

18/01/2022

20.60

-1.55 (-7.00%)

K.L: 953,300

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 6,274,265

EPS cơ bản (1000đ): 2.557

P/B: 0.91

P/E: 8.06Opening soon!