SZC (HOSE): Sonadezi Châu Đức

18/01/2022

64.50

-0.60 (-0.92%)

K.L: 105,370

KLCP lưu hành: 1,250,000

KL TB 20 phiên: 1,805,375

EPS cơ bản (1000đ): 2.119

P/B: 4.34

P/E: 30.44Opening soon!