SPI (HNX): Đá Spilít

26/02/2021

5.00

0.40 (8.70%)

K.L: 529,710

KLCP lưu hành: 16,815,000

KL TB 20 phiên: 269,300

EPS cơ bản (1000đ): -0.922

P/B: 0.55

P/E: -5.43Opening soon!