SPI (HNX): Đá Spilít

27/05/2022

6.10

0.00 (0.00%)

K.L: 25,400

KLCP lưu hành: 2,500,000

KL TB 20 phiên: 368,650

EPS cơ bản (1000đ): -1.049

P/B: -

P/E: -5.81Opening soon!