SMN (HNX): Sách và thiết bị GD miền Nam

26/01/2022

13.70

-0.60 (-4.20%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 13,770,000

KL TB 20 phiên: 1,985

EPS cơ bản (1000đ): 2.468

P/B: 0.25

P/E: 5.55Opening soon!