SMC (HOSE): Đầu tư & TM SMC

26/01/2022

33.75

-0.35 (-1.03%)

K.L: 11,540

KLCP lưu hành: 16,815,000

KL TB 20 phiên: 1,197,900

EPS cơ bản (1000đ): 8.181

P/B: 3.74

P/E: 4.13Opening soon!