SJD (HOSE): Thủy điện Cần Đơn

18/01/2022

19.80

-0.25 (-1.25%)

K.L: 23,160

KLCP lưu hành: 60,922,941

KL TB 20 phiên: 58,770

EPS cơ bản (1000đ): 1.580

P/B: 0.69

P/E: 12.53Opening soon!