SHN (HNX): Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

21/01/2022

15.70

0.00 (0.00%)

K.L: 10,300

KLCP lưu hành: 21,971,826

KL TB 20 phiên: 95,772

EPS cơ bản (1000đ): 0.583

P/B: 0.63

P/E: 26.92Opening soon!