SHI (HOSE): SONHA CORP

18/01/2022

15.00

-1.00 (-6.25%)

K.L: 63,560

KLCP lưu hành: 68,950,120

KL TB 20 phiên: 1,677,800

EPS cơ bản (1000đ): 0.782

P/B: 1.16

P/E: 19.18Opening soon!