SHB (HNX): SHB

18/01/2022

20.60

-1.40 (-6.36%)

K.L: 817,870

KLCP lưu hành: 79,405,357

KL TB 20 phiên: 19,291,238

EPS cơ bản (1000đ): 1.785

P/B: 0.70

P/E: 11.54Opening soon!