SGR (HOSE): Địa ốc Sài Gòn

18/01/2022

29.85

-2.20 (-6.86%)

K.L: 18,360

KLCP lưu hành: 1,720,000

KL TB 20 phiên: 48,360

EPS cơ bản (1000đ): 1.133

P/B: 2.15

P/E: 26.34Opening soon!