SFG (HOSE): Phân bón Miền Nam

26/01/2022

18.50

-0.05 (-0.27%)

K.L: 400

KLCP lưu hành: 74,001,914

KL TB 20 phiên: 80,925

EPS cơ bản (1000đ): 0.229

P/B: 1.79

P/E: 80.95Opening soon!