SD9 (HNX): Sông Đà 9

21/01/2022

11.40

-0.20 (-1.72%)

K.L: 117,200

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 31,819

EPS cơ bản (1000đ): 0.448

P/B: 0.65

P/E: 25.46Opening soon!