SC5 (HOSE): Xây dựng Số 5

26/01/2022

24.00

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 6,341,103

KL TB 20 phiên: 1,475

EPS cơ bản (1000đ): 2.527

P/B: -

P/E: 9.50Opening soon!