RCL (HNX): Địa Ốc Chợ Lớn

18/01/2022

19.00

-0.40 (-2.06%)

K.L: 13,600

KLCP lưu hành: 2,085,900

KL TB 20 phiên: 4,687

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.59

P/E: -Opening soon!